God of de Kerk, wie kwam eerst?


In den beginne was alleen God en hij schiep al het andere.

Is het bijgevolg nog logisch om ergens een verschil te maken tussen de verschillende Christelijke strekkingen, als er uiteindelijk maar één God is?

Er is God en zijn Woord en desondanks wordt er een onderscheid gemaakt, al naar gelang de strekkingen die in de loop der eeuwen de pretentie hebben gehad -als ondergeschikt echelon- om zijn woorden aan te passen aan de veranderende tijden.

Hoe arrogant kan men zijn om zo maar te beslissen dat onze Schepper zich moet plooien en moderniseren en dat de huidige tijden een rechtvaardiging kunnen zijn om de wijze van bestaan van de schepping in twijfel te trekken en concepten in de plaats te stellen die ingaan tegen het Goddelijke woord? Het zou zo iets zijn als stellen dat God regelmatig van gedacht verandert volgens de politieke noodwendigheden en de opportuniteit. Ondenkbaar!!!

Als men dit doortrekt en men bekijkt de verschillende Christelijke bewegingen die in de loop der eeuwen ontstaan zijn of geleefd hebben, ziet men toch steeds één enkele constante. In iedere strekking is God het hoogste orgaan en ligt zijn bestaan aan de wieg van de Kerk die hij creëerde of die zich zulks een hoedanigheid aanmeet. Is het nu aanvaardbaar om mekaar te bekampen om de twijfelachtige eer om te behoren of gelegitimeerd te zijn door één of andere strekking?

Ik ga hier niet het proces voeren van de verschillende Christelijke religies die allen onder de noemer van één en dezelfde God een oordeel vellen over de mensheid of zich daardoor gesterkt voelen om te beweren dat zij de enige echte, de enige ware zijn en bijgevolg het recht hebben om te beweren wie "legitiem" is en wie niet.

Als wij allen afhangen van één en dezelfde God, dan is de tussenstap -de religieuze en politieke kronkel- niet relevant. Wij zijn allen kinderen van God, bijgevolg is het enige verschil dat, wat wij er als mens, zelf aan geven. Dit is iets dat ons nooit werd ingegeven door God, maar door wispelturigheid volgens de omstandigheden.

Laten we dit nu even transponeren naar de Tempeliers! Heeft dit nu enig belang van welke Christelijk strekking wij al dan niet afhangen? Wij zijn Tempeliers en volgens de overlevering spruiten wij voort uit de beschermers van het ware geloof, het enige geloof en dat is dat van onze God.

M.a.w. onze Schepper geeft het woord en IS het woord, niet de interpretatie door de eeuwen heen en niet de natte droom van het pseudoreligieuze profitariaat en de afwijkingen die er gekomen zijn bij middel van allianties tussen groepen die God niet meer vertegenwoordigen, maar zichzelf en het eigenbelang.

Onze God is eeuwig en oneindig en juist. Hoe kunnen sommigen dan divergente opinies aanhouden indien deze van dezelfde God afkomstig zijn? Dit kan niet!! De Hoogste zal nooit over eenzelfde onderwerp verschillende standpunten innemen. Dit kan enkel door de interventie van de mens die het Woord verdraait.

Onze hoogste leider is God en op die basis mogen wij Tempeliers mekaar niet bekampen om luttele verschillen daar waar die van de mens afkomstig zijn, temeer de mens per definitie de imperfectie vertegenwoordigd. Laten wij ons eerder spiegelen aan de Goddelijke perfectie zelve en deze nastreven en bijgevolg broederlijk niet onze verschillen uitspelen, maar onze identieke waarden, die onveranderlijk moeten zijn.

Hierbij dus een oproep aan alle Ordes van Tempeliers, om alle negativiteit terzijde te zetten en tot de slotsom te komen dat het goede bestaat in de naam van onze Heer en dat wij allen in navolging van zijn Woord naar samenwerking moeten streven als kinderen van God en niet als nukkige pubers.

laten we samen zijn goede werken verrichten en samen ons geloof, onze waarden en cultuur belijden en tonen dat het woord "Christelijk" gelijk staat aan "verbondenheid". Ik geloof er alvast in.

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam!

Dit is de waarheid, de ENIGE waarheid en bewijst ten volle dit hele betoog!!!


Broeder Gerard

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op Zondag 11 September 2022 zal de Riddering doorgaan van de kandidaat Ridders. Uur Ceremonie: 15.00u Aanwezigheid ter plaatse is wenselijk: vanaf 14.15u Locatie: Monasterium Mariakluizen Keiweg 1 Br

Artikkel: Gerard Van Noten Ridder Groot Maarschalk Broeders, Zusters en geïnteresseerden in de Tempeliers-zaak Hierbij een bericht van de vroegere Prior "ad interim" van de Commanderij Kortrijk van de