De plaatselijk Commanderij van Kortrijk wordt "per onmiddellijk" opgeheven.

DE VLAAMSE TEMPELIERS Gerard Van Noten Broeders en Zusters, Teneinde alle polemiek onder de Vlaamse Tempeliers te vermijden EN openlijk en bloot het principe van openbaarheid van bestuur te respecteren komt hierna het volgende nieuws: De plaatselijk Commanderij van Kortrijk wordt "per onmiddellijk" opgeheven. Het Kapittel, tezamen met de Ridders van de Orde (de binnencirkel), heeft UNANIEM deze beslissing genomen, na feiten die ONAANVAARDBAAR zijn in onze Orde en enige Orde van de Tempeliers, welke zij ook weze. Zonder in detail te willen treden, kan de hele zaak samengevat worden in één enkel woord: "VERRAAD" vanwege de lokale Prior "ad interim"!!! Deze laatste heeft de naam van de lokale Commanderij veranderd in "VLAAMS-NATIONALE TEMPELIERS". Wij willen dan ook even doen opmerken dat de link met de evenementen van 1933 vrij duidelijk is en dat wij in die optiek en teneinde onze Orde te beschermen , reeds de Federale Politie (Dienst Openbare Orde) op de hoogte gesteld hebben van de feiten met naam en toenaam. Voor zij die het zich herinneren van tijdens de ceremonie in Laarne; er was reeds een lid van deze dienst aanwezig. Wij zullen onze Orde niet laten afbreken door toedoen van één enkel zwart schaap. Het moge geweten zijn dat de leden die ingeschreven zijn in deze Commanderij, nog steeds lid zijn van "De Vlaamse Tempeliers Orde" EN dat het hun vrij staat om een keuze te maken. Lid van beide KAN niet, zoveel is duidelijk. Wij geven de mogelijkheid om tot 5 november 2021 deze keuze via PB (Messenger) aan de Groot Maarschalk te laten weten. Na deze datum is het ontslag en het verlies van hoedanigheid (postulant) definitief, dit zonder enige mogelijkheid nog terug te komen. Bij de Vlaamse Tempeliers Orde kan "verraad" en "poging tot omkoperij" niet!!! De maatregelen genomen ten opzichte van de (ex) Prior Ad Interim van de Commanderij Kortrijk zijn de volgende: 1. Verlies van hoedanigheid van Prior 2. Verlies van waardigheid van Postulant 3. Verwijdering uit de Orde 4. Verbod om nog enigerlei de tekenen of kledij van de Orde te dragen 5. Verbod via daden, woorden of geschriften onze Orde, de leden of de goede naam te besmeuren op straffe van klacht. (Laster en eerroof) De rest betreft meer bijkomende en logische gevolgen. Hij en diegenen die hem volgen zullen mogen rekenen op een verwittiging aan alle andere bestaande Ordes van Tempeliers van de gebeurde feiten MET detail en schriftelijke bewijzen indien de nieuwe naam van deze Commanderij niet terstond verdwijnt. Inderdaad, deze naam herneemt te veel de originele naam van onze Orde. Wij bestuderen daarbij voor het ogenblik de mogelijkheid om terzake klacht neer te leggen.

Men zegge het rond. Waarvan Akte!

In naam van de Binnencirkel, Gerard Van Noten Groot Maarschalk

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op Zondag 11 September 2022 zal de Riddering doorgaan van de kandidaat Ridders. Uur Ceremonie: 15.00u Aanwezigheid ter plaatse is wenselijk: vanaf 14.15u Locatie: Monasterium Mariakluizen Keiweg 1 Br

In den beginne was alleen God en hij schiep al het andere. Is het bijgevolg nog logisch om ergens een verschil te maken tussen de verschillende Christelijke strekkingen, als er uiteindelijk maar één G

Artikkel: Gerard Van Noten Ridder Groot Maarschalk Broeders, Zusters en geïnteresseerden in de Tempeliers-zaak Hierbij een bericht van de vroegere Prior "ad interim" van de Commanderij Kortrijk van de