Commanderij keuze

Broeders en Zusters Lokale Priors;


De leden van onze Orde evenals de Facebook-leden hebben het recht om de Commanderij te kiezen alwaar zij wensen toe te behoren, doch er is een zekere limiet.

Het is "onethisch" en deontologisch NIET aanvaardbaar om leden van een andere Commanderij af te snoepen (als ik het zo mag zeggen). Dit gedrag is onder geen beding aanvaard in onze Orde. Zo werken wij niet en zo zullen wij nooit werken. Een lid dat uit zichzelf wenst over te gaan wegens geldige reden, zoals verhuis, incompatibiliteit met één of ander lid van de Commanderij, of specifieke affiniteit met anderen kan mits gemotiveerde aanvraag zijn overplaatsing vragen.

Het behoort het bestuur van een Commanderij niet toe "uit initiatief" mensen te overhalen of te verplaatsen.

Bij deze wensen wij dat de leden die nu reeds op die laatste wijze in een andere Commanderij werden ondergebracht, "per onmiddellijk" terug naar de vorige verplaatst worden.

Deze opdracht door het Kapittel uitgevaardigd zal ASAP uitgevoerd worden en een herhaling van deze feiten is absoluut uit den boze.

Een controle terzake zal vanaf maandag uitgevoerd worden door ons.

Wie het schoentje past, trekt het aan.


Voor het Kapittel,

Gerard Van Noten

Groot Maarschalk

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op Zondag 11 September 2022 zal de Riddering doorgaan van de kandidaat Ridders. Uur Ceremonie: 15.00u Aanwezigheid ter plaatse is wenselijk: vanaf 14.15u Locatie: Monasterium Mariakluizen Keiweg 1 Br

In den beginne was alleen God en hij schiep al het andere. Is het bijgevolg nog logisch om ergens een verschil te maken tussen de verschillende Christelijke strekkingen, als er uiteindelijk maar één G

Artikkel: Gerard Van Noten Ridder Groot Maarschalk Broeders, Zusters en geïnteresseerden in de Tempeliers-zaak Hierbij een bericht van de vroegere Prior "ad interim" van de Commanderij Kortrijk van de