Bankrekeningen Tempeliers

Gerard Van Noten


Aan de Broeders en Zusters lokale Priors

Er blijken nogal wat problemen te zijn met de bank om een rekening te openen. Ofwel moet men de statuten hebben van de VZW en kunnen de lokale Zegelbewaarders de rekening niet op hun naam hebben + dat Argenta dit verbiedt want er is al een rekeningnummer met dezelfde naam in Ninove, ofwel kan de rekening enkel op naam van de Zegelbewaarder en dan komen er problemen met eventuele successie. Miserie, miserie...! Wat er ook van weze en in navolging van sommige lokale Commanderijen, hebben wij besloten om onze centrale rekening onder te verdelen par Commanderij en als dusdanig de gelden centraal te beheren. Het enige dat er dan wel moet gebeuren, is dat iedere uitgave een bewijs documentje heeft (of een kleine verklaring of kasticket) teneinde deze te kunnen inbrengen in de centrale boekhouding.

Wij hebben tevens besloten, nu reeds de som van 100€ als titel van voorschot te reserveren per Commanderij, tot ontvangst van de eerste lidgelden van 2022.

Voor het Kapittel,

Gerard Van Noten

Groot Maarschalk

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op Zondag 11 September 2022 zal de Riddering doorgaan van de kandidaat Ridders. Uur Ceremonie: 15.00u Aanwezigheid ter plaatse is wenselijk: vanaf 14.15u Locatie: Monasterium Mariakluizen Keiweg 1 Br

In den beginne was alleen God en hij schiep al het andere. Is het bijgevolg nog logisch om ergens een verschil te maken tussen de verschillende Christelijke strekkingen, als er uiteindelijk maar één G

Artikkel: Gerard Van Noten Ridder Groot Maarschalk Broeders, Zusters en geïnteresseerden in de Tempeliers-zaak Hierbij een bericht van de vroegere Prior "ad interim" van de Commanderij Kortrijk van de