Nieuws blog
 

Nieuws en evenementen kunnen enkel door de website beheerders gepubliceerd worden.

U wenst nieuws of een evenementen in te sturen

Heb je een artikel dat de Orde aanbelangt, of een evenement dat bekend gemaakt moet worden betreffende jou Orde, dan kan je dit naar één van de web beheerders sturen via email.

Tekst: in "Word"

Foto's: in "JPEG"(maximaal 400k per foto)

Eventueel de link naar het evenement.

Dit zal dan na goedkeuring door de beheerders online geplaatst worden.

Web beheerders:

Gerard Van Noten:  vannoten.g@skynet.be

Danny Thijs:  devlaamsetempeliers@proximus.be

Kortelings zullen alle Priors per Commanderij toegang krijgen om zelf artikels te plaatsen op de Nieuws Blog

Zoeken